top of page
This service is not available, please contact for more information.

Torchau Nadolig - ar Zoom

  • 35 British pounds
  • Ar-lein

Service Description

Y diwrnod o'r blaen, byddwn yn danfon popeth sydd ei angen arnoch ar wahân i'r siswrn / secateurs. (am y rheswm hwn mae'n rhaid i gyfranogwyr fyw yn ein hardal lleol) Byddaf hefyd yn ychwanegu ychydig o daflen gyfarwyddiadau gyda'ch cit - rhag ofn eich bod chi'n gor-fwynhau ar eich mulled wine cartref neu eich sloe gin ac anghofio'r hyn rydych chi'n ei wneud hanner ffordd drwyddo! Yn y sesiwn byddaf yn siarad â chi gam wrth gam. Os hoffech chi archebu sesiwn ochr yn ochr â grŵp o ffrindiau y byddech chi fel arfer yn cael barti / cinio Nadolig efo, rhowch floedd i mi a byddaf yn trefnu sesiwn breifat i chi i gyd ei mwynhau gyda'ch gilydd.


Upcoming Sessions


Contact Details

+ 07789437162

jan@tyblodauflorist.com

Tŷ Blodau Florist, Ty Gwyn, Caeathro, Caernarfon LL55 2SL, UK


bottom of page