01286 672845
07789437162

Llun - Gwen: 8yb - 6yh
Sad: 8yb - 1yh
Sul: Ar Gau

Sul y Mamau
 Dydd Sul 31ain o Fawrth

Rydym wastad wedi rhoi blodau i'n mamau ar Sul y Mamau a dyma obeithio y byddem yn gallu parhau i wneud hynny am hydoedd! Mae'n gyfle gwych i ddangos i'n mamau (neu'r rhai hynny sydd fel mamau i ni!) faint rydym yn eu gwerthfawrogi. Mae Sul y Mamau eleni ar ddydd Sul 31 Mawrth. Mae Tŷ Blodau yn cymryd archebion o rwan ymlaen. Croeso i chi eu casglu eich hunain neu 

danfonwn yn lleol ar Dydd Sadwrn, 30 Mawrth

i Gaernarfon, Bangor, Llanberis, Llanrug, Y Felinheli, Penygroes a phentrefi lleol eraill. 

 

Yn Arbenig ar gyfer Sul y Mamau -

Ddim yn siwr be i'w gael? Dyma ychydig o syniadau, neu mae croeso i chi adael y dewis i ni!

Llaw-glwm o flodau cymysg

Mae pob un o'n llaw-glwm'n cael eu gwneud yn unigol ar ôl archebu.  Rydym yn defnyddio papur bioddiraddadwy i lapio'r blodau, ac yn arbennig am Sul y Mamau, rydym yn rhoi fas gwydyr yn rhad ac am ddim efo pob llawglwm* * tra bod fasau ar gael

Trefniadau

Mae'r dyluniadau hyn yn cael eu gwneud mewn "floral foam", a dim ond angen eu dyfrio. Mae ein holl drefniadau'n cael eu gwneud yn unigol ar ôl archebu.